Online Hentbol (Eltopu) Terimleri Sözlüğü

Açık Hava Hentbolü: Çim,toprak veya sert zemin gibi açık alanlarda on birer kişi ile oynanan el topu oydevam

Adam Adama Savunma: Hücum oyuncularından her birinin birer savunma oyuncusu tarafından kontrol edilmdevam

Alçak Temel Atış: Gövdenin üst kısmının bükülü olduğu vaziyette,kolun da yere yakın olduğu durumdaki temdevam

Aldatma: Hentbolde rakip oyuncuyu bilerek yanıltarak kendine üstünlük sağlama.devam

Altı-Sıfır Savunma: Savunmada yer alan oyuncuların tamamının savunma çizgisi üzerinde olduğu bölge savunmdevam

Alttan Pas: İki oyun kurucu arasında veya oyun kurucular ile pivot arasında kullanılan pas tüdevam

Arkadan Atış: Kale sahası çizgisi civarında,durarak veya hareketli biçimde kullanılan yakın atış tdevam

Arkadan Pas: Vücudun ve ayakların yön değiştirmeden topu hücuma aniden katılan oyunculara veriledevam

Aşırtma Atış: Kalecinin önde olduğu durumlarda topu onun kesemeyeceği şekilde havalandırarak kaleye devam

Bağlı Oyun: Topun ve oyuncunun gideceği yerin daha önceden planlandığı oyun düzeni.devam

Basit Hücum: Ya kaleciden atılan pas ya da kapılan top sonrası bir veya iki oyuncu ile yapıladevam

Başlatma Atışı: Hakemin oyunun başladığını bildiren düdüğü.devam

Beş-Bir Savunma: Beş oyuncunun bölge savunması bir oyuncunun ise adam adama savunma yaptığı savunma devam

Bilekten Pas: Kolun önce aşağıya salınıp geriden öne ya da yana çevrilmesi ile verilen hızlı pas.Bdevam

Bölge Savunması: Her oyuncunun bulunduğu bölgeden sorumlu olduğu alan savunması.devam

Çapraz Geçiş: Oyuncuların çapraz hareketlerle yer değiştirdikleri hücum hareketi.devam

Çift El Baş Üstünden İtme Pas: Topun iki elle baş üstünden geriye alınıp sert biçimde atıldığı pas.devam

Çift El Göğüsten Pas: Genelde bacak ve kol hareketi ile göğüste tutulmuş topla yapılan pas.devam

Dalma: Toplu veya topsuz hücum oyuncusunun rakip kaleye yaptığı hücum hareketidevam

Dayanma Adımlı Atış: Atış kolunun tersindeki ayağını yere dayayarak yapılan atış.devam

Dayanma Adımsız Atış: Koşu içinde yapılan atış.devam

Değişme Çizgisi: Orta çizginin iki kenarında bu çizgiye paralel olarak yer alan,saha içine ve saha dışıdevam

Dört-İki Bölge Savunması: Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisinde diğer ikisinin de önde olduğu alan sadevam

Ense Pas: Baş yüksekliğindeki topla baş arkasından yana ve geriye doğru yapılan pas.devam

Kalça Yüksekliğindeki Atış: Elin topu arkasından kavradığı elin ve kolun kalça seviyesinde bükülü olduğu atışdevam

Kale: İki metre yüksekliğinde ,üç metre genişliğindeki sayı yapılan bölge.devam

Kombine Hızlı Hücum: Fazla sayıda oyuncu ile yapılan atak.devam

Kombine Savunma: Oyunculardan bir bölümünün bölge savunması,bir bölümünün de adam adama savunma ydevam


DİĞER SAYFALAR :

Hentbol (Eltopu) Terimleri Sözlüğünde 41 Terim Kayıtlı.