Online Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Afaki: Mekke'nin etrafındaki "Mikat" denilen noktaların sınırladığı bölgenin dışında ikamedevam

Altın Oluk: Kâ'be'nin Hatimin karşısındaki kuzey duvarının üst orta kısmındaki yağmurları akıtan devam

Altınoluk (Mizâb): Kâbe'nin damında biriken yağmur sularının dışarıya akmasını sağlamak amacıyla Hatîm'in buldevam

Arafat: Sözlükte; bilme, anlama ve tanıma anlamlarındaki a-r-f kökünden türeyen "Arafat"devam

Arefe günü: Zilhicce'nin 9.(kurban bayramından bir önceki) günüdür. Arafat vakfesi bugün yapdevam

Bab-ı Cibril: Peygamber efendimizin Medine-i münevverede inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbledevam

Bab-ür Rahme: Rahmet Kapısı. Medine'de Peygamber efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındakidevam

Bab-üs-Selam: 1. Mescid-i Haram'ın doğu tarafına açılan, Bab-ı Şeybe de denilen kapı. 2. Mescid-idevam

Bab-üt-Tevessül: 1. Mescid-i Nebi'nin kuzeye açılan kapısı. 2. Hicretin ikinci senesi Receb ayındevam

Bedel (Nâib): Başkası adına hac eden vekil. Üzerine hac farz olduğu halde bu ibadeti hastalık ve ydevam

Bedene: Hacda bazı ihram yasaklarının ihlal edilmesi sebebiyle Harem bölgesinde kurban odevam

Cebel-i Rahme: Arafat ovasının ortasındaki tepe. Rahmet dağı demektir.devam

Cebel-i Sevr: Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk sığındığı yer.devam

Cem-i Takdim: Vakti girmemiş bir namazı, vakti giren bir namazla beraber kılmaktır. Hanefi'de devam

Cem-i Tehir: Vakti çıkan namazı, vakti giren namazla birlikte kılmaktır. Hanefi'de yalnız hac mdevam

Cemre: Sözlükte çakıl taşı ve ateş koru anlamına gelen "cemre", bir hac terimi olarak, hadevam

Cemre-i Akabe: Mekke yönündeki cemrelerin ilkine verilen isimdir. Bu cemreye Büyük Cemre, halk devam

Cemre-i Ulâ: Birinci cemre demektir. Mekke yönünden üçüncü cemredir.Halk arasında bu cemreye "Kdevam

Cemre-i Vusta: Orta Cemre demektir. Mekke yönündeki ikinci cemredir.Halk arasında "Orta Şeytan" devam

Cemreler: Minâ'da birbirine birer ok uzaklıkta bulunan üç taş kümesidir. Bunlardan birincisinedevam

Cennet-ül Mu'allâ: Mekke'deki kabristanın ismidir. Hazret-i Hatice ve bazı Sahabe-i kiram buradadırdevam

Cidal: Başkalarıyla tartışmak, hakaret ve kavga etmek anlamına gelir. İhram yasaklarındadevam

Cinayet'ül Hac: Hac yasakları demektir.devam

Dem: Hac ve umre esnasında ibadet maksadıyla veya bir vacibin terki, geciktirilmesi ydevam

Dem-i Cübran: Ceza kurbanı demektir.devam

Dem-i Şükran: Şükür kurbanı demektir.devam

Ebtah: Hacıların veda tavafından önceki gün Mekke ile Mina (Muhassab) arasında konaklaydevam

Erkeklerin İhram Elbisesi: İzar ve Rida adı verilen, beyaz renkli olması daha uygun görülen, modeli ve dikişdevam


DİĞER SAYFALAR :

Hac ve Umre Terimleri Sözlüğünde 156 Terim Kayıtlı.