Online Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Alev: Yanmanın görülen kısmı.devam

Alüvyon: Kayaçların aşınması sonucu ortaya çıkan ve sular tarafından taşınarak biriktirilen kdevam

Anemometre: Rüzgâr hızını ölçen ve yönünü gösteren alet.devam

Anız: Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap.devam

Ani Sel: Kısa süreli ve şiddetli yağmurlar sonucu, nehirlerde, akarsularda, göllerde veya cadevam

Artçı Depremler: Güçlü bir depremden sonra meydana gelen ve büyüklüğü ana şokun büyüklüğünü geçmeyen depremdevam

Aşırı Yüksek Hava Sıcaklığı: Hava sıcaklığının, normal değerinden 6°C ve daha yüksek olduğu durum.devam

Bağıl Nem: Hava içinde bulunan su buharı basıncının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buhardevam

Baret: Çalışanların başlarına giydikleri, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlıkdevam

Bofor Rüzgâr Ölçeği: Rüzgâr hızlarını gösteren ölçektir. Francis Beaufort (Bofor okunur.) tarafından 180devam

Buharlaşma: Sıvının gaza dönüşüm süreci.devam

Conta: Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen genellikle kauçuk vdevam

Çamur Akıntısı: Şiddetli yağışlar sonucu dağ yamaçları ve vadilerden aşağı hızla akarak hareket eden taş, todevam

Çığ: Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kayması.devam

Deprem: Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı sarsıntılar.devam

Deprem Dalgası: Deprem anında, odaktan çevreye doğru kayaçlar içerisinde yayılan sismik (P birincil, S idevam

Deprem Riski: Olası bir deprem sonucunda doğacak zararın (yaralanabilecek ya da ölebilecek insan devam

Deprem Şiddeti: Bir depremin, yeryüzünde hissedildiği noktada yaptığı yıkım derecesini belirten ölçek.devam

Deprem Tehlikesi: İnsan yaşamını etkileyecek bir depremin oluşmasına neden olabilecek koşullarla ildevam

Depremsellik: Depremlerin tarihsel ve coğrafî dağılımı.devam

Diri Kırık (Aktif Fay): Gelecekte deprem üretmesi beklenen, diğer bir deyişle üzerinde sürekli gerilim biridevam

Doğalgaz: Konutlarda ve işyerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezdendevam

Dolu: Yağmur damlası olarak biçimlenmiş buz.devam

Don Veya Ayaz Uyarısı: Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesi beklendiğinde yapılan uyarıdır. Don;devam

Donan Yağmur: Sıfır derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, yağan yağmur yere düştüğünde hemen donar.devam

Donma: Vücudun sadece belirli yerlerinin sıcaklığının çok düşmesi.devam

Enerji: Diğer biçimlere dönüştürülebilen, ama toplam enerji miktarı aynı kalan farklı enerji devam

Episantr (Merkez Üssü): Yeryüzünde depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği alan.devam


DİĞER SAYFALAR :

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğünde 122 Terim Kayıtlı.