Güç Faktörünün Düzeltilmesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Güç Faktörünün Düzeltilmesi:
Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyla kullanılan sistemler ve donanımla gerçekleştirilen düzeltmelerdir.

Güç Faktörünün Düzeltilmesi ile ilgili benzer terimler:

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam