Online Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü

Abanoz: Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası.devam

Acil: Hemen yapılması gereken, ivedi, ivedili, müstacel.devam

Adak: Adamak işi veya adanılan şey.devam

Adli: Adaletle ilgili.devam

Ahenk: Uyum, uygunluk.devam

Ahlak: Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış bdevam

Âlem: 1. Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren. 2. Dünya, cihan. devam

Amansız: Aman vermez, acımasız, cana kıyıcı.devam

Analiz: Çözümleme, tahlil.devam

Anımsamak: Hatırlamak.devam

Arafat: Mekke'nin doğusunda, hacıların, Kurban Bayramının arife günü toplandıkları tepe.devam

Asil: Soylu, yüksek duygu ile yapılan, bir görevin asıl sahibi.devam

Astroloji: Yıldızlar ve galaksilerin hareketleriyle kişilik ve insan davranışları arasında devam

Astronomi: Gök bilimi.devam

Atık: Atılmış, atılan. Atık su, atık kâğıt.devam

Azılı: 1. Gözü bir şeyden yılmayan, azgın. 2. (mecaz) Çok şiddetli, korkunç.devam

Azim: Bir işteki engelleri yenme kararı.devam

Aziz: Sevgide üstün tutulan, muazzez, ermiş, eren.devam

Balkımak: Parlamak, parıldamak.devam

Baskıcı: 1. İşlenecek kumaşlar üzerine kalıplara resim basan kimse. 2.Matbaacılıkta badevam

Basma: 1. Basmak işi. 2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler,devam

Beherglas: Deney yapmakta kullanılan çeşitli büyüklükteki cam kap.devam

Bencil: 1.Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodevam

Benlik: Bir kimsenin öz varlığı, kendi kişiliğine önem verme.devam

Berrak: Duru, temiz, aydınlık, açık.devam

Besbelli: 1. Açık, apaçık, çok belli. 2. (zarf) Anlaşıldığına göre, anlaşılıyor ki.devam

Beşer: İnsanoğlu, insan.devam

Boz: 1. Açık toprak rengi. 2. Kül rengi, gri. 3. (sıfat) Bu renklerde olan. devam


DİĞER SAYFALAR :

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğünde 280 Terim Kayıtlı.