Online Fizik Terimleri Sözlüğü

Aberasyon: Bir aynadaki arıza veya ışınların lensten geçtikten sonra bir noktada toplanamamasdevam

Acayip: Üçüncü kuark çeşididevam

Acayip Parçacık: Acayiplik değeri sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullanılır. Kuark modelinde bir devam

Açısal: Açı ile ilgili.devam

Açısal hız(w): Yarıçap vektörünün birim zamanda daire düzlemi içinde taradığı açıya açısal hız denir.devam

Açısal momentum(L): Dönme momentumu. Bir nokta veya eksen etrafında dönen bir cismin açısal momentumu,devam

Açısal momentumun korunumu: Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.devam

Adezyon / Kohezyon: Adezyon, birbirinden farklı maddelerin birbirlerine tutunma eğilimidir. Kohezyon idevam

Ağırlık(G): Bir cisme etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür.devam

Akım: Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışı.devam

Akım Şiddeti: Bir elektrik devresinin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı.devam

Akım Yoğunluğu: A kesit alanına sahip bir iletkenin birim yüzeyinden geçen akıma denir. J ile göstdevam

Akım(I): Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarıdır. Birimi Adevam

Akışkan Basıncı: Bir akışkan kapalı bir hacim içindeyken yerçekimine maruz kalırsa veya ivmelendirilidevam

Akışkanlık: Sıvı içerisindeki sürtünme.devam

Aktiflik: Bir çekirdeğin zaman bağlı olarak bozunması.devam

Akümülâtör: Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik devam

Alan: Uzay içerisinde belili bir yerin değerinin olması. Elektrik, yer çekim ve magnetik alandevam

Alaşım: Metallerin karışımı.devam

Alfa Parçacığı: Çekirdeğinde 2 proton ve 2 nötron bulunduran parçacık.devam

Alfa Radyasyonu: Bir çekirdeğin ortama alfa parçacıkları (helyum çekirdekleri) salmasıdevam

Alınan Yol: Hareket eden bir cismin kat ettiği toplam mesafedir.devam

Almaç: 1- Elektrik enerjisini başka çeşit enerjiye çeviren cihaz.(Fizik Kitabı) 2- Bir edevam

Alternatif Akım: Elektrik alanının yönü veya şiddeti zamanla değişiyorsa, yüklerin ortalama hızları devam

Amper: (I) SI birimlerinde elektrik akim birimi, saniyedeki 1 coulombluk yük akısı.devam

Ampermetre: Bir elektrik devresinden geçen elektrik akım şiddetini ölçmeye yarayan araç, amperölçer.devam

Ampül: Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren araç.devam

Angström: 1- Metrenin on milyarda biri değerine eşit olan ışık dalgalarını ölçme birimi. 2-devam


DİĞER SAYFALAR :

Fizik Terimleri Sözlüğünde 522 Terim Kayıtlı.