Online Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğü

Antiye: Üzerinde pul baskısı bulunan posta kartlarına verilen isimdir.devam

Blok: Posta pullarının üst üste veya yan yana zımbalı veya zımbasız, birbirinden ayrıldevam

Dantel: Perforaj işlemi sonunda pulların kenarlarında meydana gelen dişlerdir.devam

Değer: Postada kullanılan değerli kağıtların üzerlerinde rakam ve bazılarında ayrıca yazı iledevam

Emisyon: Bir değerli kağıdın veya pulun tedavüle çıkarılması.devam

Erör: Değerli kağıtların basımı veya zımbalanması sırasında meydana gelen hata.devam

Ese: Baskı durumunu, pulu bastıran kuruluşa göstermek için hazırlanan provalardır. Bunldevam

Filateli: puluçluk, posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen genel isimdir.devam

Filatelik Zarf: İlk gün ve özel gün damgasını taşıyan özel zarflardır.devam

Filigran: Bazı pulların kağıdında bulunan ve ışığa tutulduğu zaman görülen yazı, çizgi, şekil veya modevam

Forma: Pul üzerindeki resmin (marj hariç)milimetre olarak boyutu (25 X 40 mm gibi).devam

Föyye: Üzerinde dantelli veya dantelsiz bir veya birkaç pul basılmış olan ve kenarlarında devam

İlkgün Damgalı Zarf: Üzerlerinde bir anma veya sürekli pul serisi yapıştırılıp konuya ait ilk gün damgdevam

Lejand: Pul üzerindeki yazılar.devam

Maksimum Kart: Üzerinde büyütülmüş olarak bir posta pulundaki resim bulunan ve ayrıca basılmış vdevam

Marj: Pul tabakalarının ve anma bloklarının kenarlarında ve pulların çerçeveleri dışında kdevam

Özel Tarih Damgalı Zarf: Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı yer alan, damganındevam

Özelgün Zarfı: Üzerlerine yapıştırılan pula özel bir filatelik damga basılan, damga konusu ile idevam

Perforaj: Tabakalardaki ve anma bloklarındaki pulların birbirinden kolay ayrılabilmeleri idevam

Portföy: Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC (ildevam

Posta Kartı: PTT tarafından üretilen üzerinde Posta Kartı ibaresi bulunan resimli veya resimsdevam

Santre: Bir pulun karşılıklı marjlarının birbirine eşit olması yani pul resmini çevreleyendevam

Seri: Aynı ad altında çıkarılan pulların her değerini içine alan takıma denir.devam

Sürsarş: Değerli kağıtların veya pulun değerini değiştirerek veya değiştirmeksizin başka bir olayı anmakdevam

Şarniyer: Pulların albüme tutturulmasına yarayan küçük zamklı kağıt parçası.devam

Takse Pulu: Postaya verildiği sırada ücreti hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş posta gönderilerinindevam

Tematik Pul: Kuş, çiçek, spor, meşhur adamlar, tablolar gibi belli konuların resimlerini taşıyadevam

Tet Beş: Birbirine ters olarak basılmış olarak basılmış iki pula denir. Bunlar baş başa tdevam


DİĞER SAYFALAR :

Filateli (Pulculuk) Terimleri Sözlüğünde 31 Terim Kayıtlı.