Erebos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Erebos:
Khaos ile Nyks'in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.

Erebos ile ilgili benzer terimler:

Krotopos : Argo kralı, Agenor'un oğlu.devam

Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.devam

Demodokos : Gözleri kör bir halk şairi. Şiirleri ile efsaneleşmiştir.devam

Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon şehrinin gölde yaşayan tanrıçası Derketodevam

Stheneboia : Tiryns kralı. Protios'un kocası.devam

Kombe : Asopos ırmağının tanrısının kızı. Çocukları ile birlikte zalim kocasından devam