Enerjinin Kullanımı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerjinin Kullanımı:
Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.

Enerjinin Kullanımı ile ilgili benzer terimler:

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam