Enerji Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Enerji Sistemi:
Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere, Doğrudan Bağlı üretim santrallarının oluşturduğu sistemdir. Bazı durumlarda, İletim Şebekesinin parçalara bölünmüş ve fiziksel olarak enterkonnekte olmayan, İzole (Ada) Enerji Sistemi ya da işletmeyle ilgili nedenlerden ötürü (frekans ya da gerilim kontrolüne ilişkin problemler) sistemin diğer kısımlarından elektriksel olarak izole edilmiş bölümlerini de kapsar. "Enerji Sisteminin bütünü/tamamı" terimi kapsamına, İletim Sistemine bağlı Dağıtım Şebekeleri de dahildir.

Enerji Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Marjinal Üretim Kapasite Maliyeti : Verilen bir planlama güvenilirlik kriterine dayalı olarak, belirli bidevam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam