Emre Amadelik Süresi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Emre Amadelik Süresi:
Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bırakıldığı süredir.

Emre Amadelik Süresi ile ilgili benzer terimler:

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam