Online Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Açık anahtar: Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendidevam

Açık anahtar altyapısı-AAA: Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak kullanıldevam

Açık anahtarlı kriptografi: Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın verildiği şifrdevam

Açık bilgisayar ağı: İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kişilerle bilgisaydevam

Anahtar: Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key)devam

Anahtar Kelime: Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama motorlarına devam

Anahtar üretimi: Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin, kullanılandevam

Anahtar yönetimi: Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilmesi, kulldevam

Anahtarı bulan kurum-ABK: Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği durumlarda, devam

Arama Motoru: İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki site ve sdevam

Basit bölüm: Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan bölüm)(Simdevam

Basit veri elemanı: Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element)devam

Bilgi bütünlüğü: Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında içerik açısınddevam

Bilgi güvenliği: Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) gizliliği sağlanmdevam

Bölüm adı: Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanması. (Segmedevam

Bölüm kodu: Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(Segment devam

Bölüm rehberi: Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory)devam

Çift anahtarlı kriptografi: Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptography)devam

Dijital ticaret: Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedir. İntdevam

Doküman: Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabilen, (değişmedevam

Elektronik kimlik belgesi-EKB: Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtarın hangi kişidevam

Elektronik Veri Değişimi: Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Electrondevam

Elektronik veri değişimi-EVD: Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarımı ve devam

Erişim: Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sistemine bdevam

EVD kurumu: Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avustralya'ddevam

EVD servis sunucusu: Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server)devam

Gizli -özel, kişisel- anahtar: Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan iki anahtdevam

Gizlilik: İletişim kuran iki taraf arasındaki yazışmaların üçüncü kişilerden gizli tutulması,devam


DİĞER SAYFALAR :

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde 61 Terim Kayıtlı.