Online Elektrik Terimleri Sözlüğü

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current): Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler arasıdevam

Abone (Müşteri): TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke adına kandevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri: a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir). b- devam

Açık Devre: Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devreye kapadevam

Akarsu Santralı: Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral türüddevam

Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ederek kdevam

Aktif Enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifade edilidevam

Aktif Güç: Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi ile ölçülüdevam

Aktif Hasılat: Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Al: Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde anladevam

Alçak Gerilim (AG): Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerilim olup,devam

Alıcı (Almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Alınabilir Güç: (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, herhangi devam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı: (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, alışıldevam

Alternatif Akım (AC): Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Ana Kolon Hattı: Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtım noktasdevam

Anahtar (Şalter): Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam

Anerji: Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen enerjidir.devam

Ani Puant: Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büyüğüdür.devam

Anma Gerilim: (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün tarif devam

Arıza Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dışı bıdevam

Aşırı Akım (Overcurrent): Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirme yeteneğididevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit): Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Aydınlatma Kullanımı: Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : Aydındevam

Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Ayırma (İsolation): Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisatın tdevam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ): Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Kamu üredevam

Bağımsız Üretici: (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımı işini yapdevam


DİĞER SAYFALAR :

Elektrik Terimleri Sözlüğünde 401 Terim Kayıtlı.