Online Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

A Tipi Yatırım Fonu: Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25'ini devamldevam

A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı: Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, pdevam

Acenta: Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarıdevam

Açığa Satış: Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.devam

Açığa Satış İşlemleri: Açığa satış; yatırımcının elinde karşılığı bulunmamasına rağmen fiyatların ileride düşecdevam

Açık: Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır.devam

Açık Bütçe: Gideri gelirini aşan bütçedir.devam

Açık Pazar: Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serbestçe satadevam

Açık Piyasa İşlemi: Merkez Bankası'nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği piyasa işlemlerdevam

Açık Piyasa İşlemleri: (APİ) (Open Market Operations) Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaldevam

Açık Pozisyon: 1- (Short Position) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sdevam

Açık Ticaret Sistemi: Ülkelerin birbirlerinin piyasalarına adil olarak ve ayırımcılık gözetilmeden giridevam

Adi Hisse Senedi: Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar devam

Ağırlıklı Ortalama Fiyat: Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedindevam

Akreditif: 1- İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine gdevam

Aktarım Mekanizması: Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarla toplam talebdevam

Aktif: Bir işletmenin, firmanın sahip olduğu varlık.devam

Aktif Pasif Yönetimi: Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemlerin düzeylerinidevam

Alacağın Temliki: Bir alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesi.devam

Alım Gücü: Belirli bir miktar para ile alınabilecek mal ve hizmet miktarı.devam

Alım Opsiyonu: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarakdevam

Alım Satıma Aracılık: Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amdevam

Alış - Satış Farkı (Spread): İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eddevam

Alış (Bid): Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi)devam

Alış Fiyatı: 1-Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. 2-Piyasa yapıdevam

Alivre Satışlar: Belirli nitelikte ve miktarda malın belirli bir fiyattan belirli bir tarihte tesdevam

Alternatif Dağıtım Kanalları(ADK): Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi alternadevam

Altın Rezervi: Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da madeni paradevam


DİĞER SAYFALAR :

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 791 Terim Kayıtlı.