Online Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Abece: 1. Bir dilin seslerini gösteren harflerin kararlaşmış bir sıraya göre dizilmiş tdevam

Abece Öğretimi: Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandevam

Abece Yöntemi: Önce harflerin, sonra ab, ac, ad gibi bileşimlerin ve en sonunda sözcüklerin tanıdevam

Acıyitimi: Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da devam

Açık Hava Okulu: Çocukların, temiz havadan ve güneşten bol bol yararlanmalarını sağlamak amacıyla derdevam

Açık Hava Oyun Araçları: Çocukların açık havada oynadığı salıncak, tırmanma merdiveni, kaydırak, tünel ve kum hdevam

Açık Hava Öğretimi: Öğretim programlarında yer alan kimi derslerin ya da ders konularının derslik dışdevam

Açık Oturum: Küçük bir konuşmacı öbeğinin bir konuyu ya da sorunu doğal bir ortam içinde tartışması amadevam

Açıklama: Bir konuyu, bir olayı, bir sorunu ilgili bilim ya da bilgi dalının kurallarına udevam

Açıklama Yöntemi: Bir olayı yaratan gerçek nedeni ya da nedenleri ortaya çıkarmayı amaç edinen öğretim yöntdevam

Açımlama: Bir konuyu, bir sorunu ya da bir yazıyı ayrıntılarına değin gözden geçirerek anlatma,devam

Adaptasyon: Piaget'e göre, bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değişikliklere, özdevam

Aday Öğrenci: Bir eğitim kurumuna geçici olarak alınan, ancak kesin kayıt için gerekli işlemleri sonudevam

Adaylık Eğitimi: Belli bir görev dalında çalışmak ya da görevle ilgili bir ünvan kazanmak için gerekldevam

Ağaç İşleri: Genellikle ilk ve ortaokul öğrencilerine resim-iş dersi çerçevesinde ağacın kesilmesi, deldevam

Ağır Derecede Geri Zekâlılar: Zekâ bölümü türlü ölçeklerde sürekli olarak 40 ile 45'in altında olanlar.devam

Ağrı Duymazlığı: Sinir bozukluğu, çok ilâç alma ve donma gibi nedenlerle acı duyumunun bir bölüğünün ya da devam

Ahlak: 1. Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda bulundukları eylem ve davranış devam

Ahlak Eğitbilimi: Genel ahlak ilke ve kurumları ile uğraşan, ahlakın eğitimle olan ilişkileri üzerinde ddevam

Ahlak Gelişimi: Bireye özgü inançlar ve değerler sisteminin gelişmesi.devam

Ahlak Olgunluğu: Bir kimsenin ya da bir topluluğun ahlak ilkelerine göre doğru ve yanlış davranışlar kodevam

Ahlakçı: 1. Eylem, davranış ve düşüncelerinde ahlak kurallarına çok önem veren kimse. 2.devam

Ahlakçılık: 1. Eğitim ve öğretim çalışmalarında ahlaka üstünlük tanıma. 2. Toplum düzeninin sağlanmadevam

Aile Bilgisi: Öğrencilere günlük ev işlerini yapmanın yollarını öğretmek mutlu bir aile düzeni için devam

Aile Eğitimi: 1. Aile kurmuş olan kadın ve erkeklere, aile mutluluğunu gerçekleştirmek ve arttırmakdevam

Akademi: 1. Bilim dallarında, güzel ya da uygulamalı sanatlarda orta ve yüksek öğretim yapandevam

Akademik Anıklık: Okuldaki akademik çalışmalarda başarı göstermek için gerekli olan, doğuştan ya da sonradevam

Akademik Benlik Tasarımı: Öğrencinin akademik yönü baskın olan bir işte başarılı olacağına inanma ve güvenme ddevam


DİĞER SAYFALAR :

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğünde 551 Terim Kayıtlı.