Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Ab: Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.devam

Aba: Kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner üst tarafında, baş ve yanlarındadevam

Âbâ-i Ulviyye: Arapça yüce, ulvi babalar demektir.devam

Âbad: Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar.devam

Abadî: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini)devam

Abâdile: Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadevam

Abaka Han: İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.devam

Abası Kırk Yerinden Yamalı: Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade ederdevam

Âbâu'l Ahval: Arapça, hallerin babaları demektir.devam

Abay: Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. (Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kurucusu.)devam

Abaza: Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmandevam

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınandevam

Abbas: Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştdevam

Abbasiye: Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelusî (Ö.63devam

Abd: 1-Kul. 2-Köledevam

Abdal: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyanda zikredidevam

Abdest: 1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, devam

Abdest Bozmak: 1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme. 2. Yellenmek.devam

Abdiyyet: Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü teâlâdan bilip kedevam

Abdu'l Âhir: Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhir ismini devam

Abdu'l Alîm: El-Alîm, hakkıyla bilen demektir. Düşünme ve öğrenme söz konusu olmaksızın, aksine, sdevam

Abdu'l Aliyy: El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.devam

Abdu'l Azîm: El-Azim, azamet sahibi anlamınadır.devam

Abdu'l Aziz: El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır.devam

Abdu'l Bâ'is: Ölümden sonra dirilten demekter.devam

Abdu'l Bâki: Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldur.devam

Abdu'l Bârî: Canlıları güzel bir şekilde yaratan demektir.devam

Abdu'l Bâsit: Rızkı genişleten veya ruhları bedenlere yayan demektir.devam


DİĞER SAYFALAR :

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 1480 Terim Kayıtlı.