Online Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

Ağız: 1. Ulusal sınırlar içinde kullanılan dilin farklı coğrafi bölgelerdeki söyleyiş biçimindevam

Alto (Kontralto): Kalın kadın sesi.devam

Artikülasyon: Artikülasyon bir diğer adıyla boğumlanmadır. Ağız organları aracılığıyla sözcüklerin doğru şekidevam

Asalak Sesler: Bazı sesler veya kelimeler asalak olarak kelimelerin arasına takılır ve konuşmaydevam

Aşınma: Birleşik kelimelerde ilk kelimenin son hecesi ile ikinci kelimenin ilk hecesindedevam

Atlama: Günlük konuşmada söylediklerine dikkat etmeyen, aceleci ve özensiz konuşmalarda devam

Atlatma: Konuşma sırasında bazı sesleri ve heceleri söylememekten kaynaklanan bir konuşmadevam

Bariton: Orta kalınlıktaki erkek sesleri.devam

Bas: Kalın erkek sesleri.devam

Bedensel Davranış: Duruş, jest, mimik gibi görsel simgeler konuşmanın temel öğeleridir.devam

Benzeşme: Bir kelimede bir sesin başka bir sesi kendisine benzetme etkisi. Örnek: yurt-daş devam

Boğumlanma: 1- Ciğerlerden gelen havanın, ağız ve burundaki çeşitli nokta ve bölgelerde engellemeye devam

Büzülme: Türkçede eklenme sırasında çeşitli durumlarda büzülmeler oluşur. Örnek: Ünlü ile bitdevam

Çenenin Durumuna Göre Ünlüler: Ünlülerin çıkartılmasında çenenin de önemli bir işlevi bulunmaktadır. Kimi ünlülerde devam

Çıkak: Boğumlanma noktası.devam

Çıkış Yerlerine Göre Ünsüzler: Ünsüzlerin her birinin oluşumunda farklı organların görev aldığı görülmektedir. Bu adevam

Diksiyon: Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunladevam

Diksiyonun Kuralları: ? Hece ve sözcük vurgusuna dikkat etmek, ? Sesleri doğru boğumlamak, ? Jest, mdevam

Dil: İnsanlar arasında karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce vdevam

Dil Bilgisi: Her dilin kendine göre kural ve özellikleri vardır. Dil, kuralları dışında kulladevam

Dilin Durumuna Göre Ünlüler: "Ünlü" adını verdiğimiz sesler ağız yolundan çıkarılırken dil, öne ve arkaya doğru hareket edevam

Diyafram: Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas.devam

Dudakların Durumuna Göre Ünlüler: Ünlüler çıkarılırken dudaklar düz ve yuvarlak olmak üzere iki şekle girerler. Dudağın devam

Durak: Söylenen ya da okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu, söz söyleyenin yordevam

Duraklama: Anlam bozukluğu vermemek için iki kelime arasında verilen durak. Örnek: Birinci geldi.devam

Düşme: Kelimedeki bir veya birkaç sesin, dilin ses özelliklerinden kaynaklanan sebeplerledevam

Düşünce (Zihinsel Etkinlik): Zihinsel etkinlik konuşmanın görsel ve işitsel ögelerle ifade edilmesinden öncekdevam

Ekleme: 1. Konuşurken kelimenin aslında olmamasına karşın kelimeyi söylerken yeni seslerdevam


DİĞER SAYFALAR :

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğünde 106 Terim Kayıtlı.