Destek Enerjisi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Destek Enerjisi:
Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerji ikmalinin alternatif ya da paralel olarak tamamlanması için kullanımıdır. Bu enerji biçimi genellikle ticari niteliklidir. Not: Yardımcı Enerji, Destek Enerjinin özel bir biçimidir.

Destek Enerjisi ile ilgili benzer terimler:

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam