Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

A (Alfa): Uluslararası işaret sancaklarından A harfi Denizde dalgıcım var ağır yolla iyice nedevam

Abaşo: Alt ve aşağı (Abaşo Gabya yelkeni)devam

Abaşo Babafingo: Çift babafingolardan altta olan babafingo.devam

Abaşo Gabya Yelkeni: Çift gabyalardan alttaki gabya üzerindeki yelkendevam

Abis: Denizlerin derinliği.devam

Abli: Bumbaları veya yarım serenleri iki yana (sancak veya iskeleye) çevirmek, düşey durdevam

Abli Palangası: Palanga şeklindeki veya halindeki abli.devam

Abluka: Düşmanın başka ülkelerle ilişkisini kesmek için silahlı kuvvetlerle sarılması. Birdevam

Aborda: Bir teknenin diğer bir tekneye veya bir iskeleye, rıhtıma tamamen bordasını vererekdevam

Aborda Olmak: Bir teknenin diğer bir tekne veya rıhtıma\iskeleye tamamen bordasını vererek yanaşmdevam

Abosa: 1- Akan bir zinciri veya halatı o durumda durdurmak ve tutmak için bosaya vurmak. devam

Abramak: Kontrolden çıkan bir gemiyi veya bir işi kontrol altına almak, komutası altında tudevam

Acenta: Deniz işletmelerinin, gemilerini çalıştırırken limanlardaki bürokrasi işlerinde, gdevam

Acentelik: Gemi ve yük sahiplerinin işlerini takip edebilmeleri için yetkilendirdikleri kişildevam

Açevele: 1. Serenlerin edilebildiği kadar pırasya edilmeleri. 2. Bir yere asılan, çekilen vdevam

Açı Sekstantı: Harita, sörvey gemilerinde yatay açı ölçmek için kullanılan özel olarak tasarlanmış aldevam

Açığa Çıkmak: Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzakdevam

Açık Barınaklı Gemi: Barınak güvertenin tonaj açıklıklarına sahip olması nedeniyle barınak güvertenin adevam

Açık Demir Yeri: Bazı rüzgarlara açık olan demir yeri, açık liman.devam

Açık Deniz: Kıtalar arasındaki büyük denizlerdir. Diğer bir deyimle, denizin, herhangi bir devldevam

Açık Deniz Gemisi: Açık denizlerde çalışabilecek şekilde yapılmış ve donatılmış gemidevam

Açık Deniz Platformu: Deniz dibi petrol ve doğal gaz araştırmaları için kullanılan platform.devam

Açık Düşmek: Herhangi ibr mevkiye nazaran bulunulması arzu edilen mesafeden bir sebep veya etdevam

Açık Geçmek: Sahilden, başka bir deniz aracından, şamandıradan açık geçmek, neta geçmek.devam

Açık Kira Anlaşması: İçinde yükün cinsi ve varış limanı ya da limanları yazılı olmayan kira anlaşması.devam

Açık Liman: 1- Denizlerin ve buzların girmesine karşı kapalı olmayan liman. 2- Ticari maldevam

Açıkta Eğlenmek: Bir teknenin sahilden veya iskeleden ya da limandan açıkta, kıyıdan yeterince netadevam

Açıkta Eylenmek: Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta beklemesi.devam


DİĞER SAYFALAR :

Denizcilik Terimleri Sözlüğünde 839 Terim Kayıtlı.