Online Coğrafya Terimleri Sözlüğü

0 Metre İzohipsi: İzohips eğrilerinin başlangıç yeri deniz seviyesidir (0 metre). 0 metre değerine sahip nodevam

Aa: Katılaştığı zaman pürüzlü ve çatlaklı bir yüzeye sahip olan lav türü.devam

Abisal Düzlük: Kıta sahanlığının ötesinde uzanan ve ortalama derinliğin 4000 m olduğu okyanus tabanı.devam

Abiyotik Faktör: Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb.devam

Abrazyon: Dalga aşındırması.devam

Absorbsiyon: Soğurmak. Işık veya ısının başka bir cisim içinden geçerken bir kısmının emilmesi, alıkdevam

Absorpsiyon (Soğurma, Emme): Atmosfer'in Güneş ışınlarını emmesi ve soğurması olayı.devam

Açık Hava: Bulutsuz yada hemen hemen bulutsuz, görüş uzaklığı iyi zamanlar için kullanılan bir tdevam

Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye'deki başlıcadevam

Açık İşletme: Madencilikte toprağın üst kısmının kazılarak yüzeye yakın madenlerin çıkartıldığı açık sahdevam

Açısal Hız: 1- Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu ddevam

Ada: Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara devam

Ada Devleti: Ana bölgesi bir ya da daha fazla adadan oluşan ülkedir.devam

Adaptasyon: Canlıların çevreye uyumunu sağlayarak yaşama ve çoğalma şanslarını artıran kalıtsal özedevam

Adyabatik Isınma: Bir dağı aşan hava kütlesinin sıkışma sonucunda ısınması. Böyle bir hava kütlesi hedevam

Aerosol: 1- Havada asılı duran toz parçacıkları. Dalgaların etkisiyle patlayan su damlacıkldevam

Afel: Güneş elips şeklindeki yörüngenin tam ortasında değildir.Bu nedenle yıl içinde Dünya devam

Afet: 1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıdevam

Afet Bölgesi: Deprem, volkonik olay, sel, çığ, heyelan ve orman yangını gibi doğal afetlerin meydandevam

Aflörman: Bir hizaya getirme.devam

AGIK: Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının kısaltılmış adı. Türkiye bu teşkilatın üydevam

Aglomera: Yanardağın püsküren özeğinden fırlatılmış ya da köşeli lav ve komşu tortul parçalarındandevam

Ağıl: Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı verilmektedir. devam

Ağır Metaller: Kurşun, cıva, çinko gibi çevre açısından tehlikeli nitelik taşıyan metaller.devam

Ağız: Akarsuyun denize ulaştığı yer.devam

Ahır: Büyükbaş hayvanların barındırıldıkları, bakıldığı yapı.devam

Ahır Hayvancılığı: Hayvanların kapalı yerlerde (ahırlarda) kuru yemlerle beslenmesine dayalı olarakdevam

Aile Planlaması: Ailede çocuk edinmeyi sınırlama. Doğum kontrolü.devam


DİĞER SAYFALAR :

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1086 Terim Kayıtlı.