Online Balistik Terimleri Sözlüğü

Antika silah: Eskiden kalma, değerli, belli bir özelliği olan, benzerlerine az rastlanan ve artık imdevam

Ateşli Silah: Barut gaz basıncının etkisi ile mermi veya mermi çekirdeği adı verilen özel şekil ve devam

Balistik: Fransızca balistique sözcüğünden gelen bir kelime olup, uzaya fırlatılan cisimlerindevam

Barut: Ateşli silahlarda, yanma ile oluşan gaz basıncı sayesinde fişek çekirdeğinin hedefe fdevam

Fişek: Ateşli silahlarda canlı ve cansız hedefler üzerinde tahribat yapmak maksadıyla kdevam

Gaz ve Ses Tabancası: Orijinalliklerini muhafaza ettikleri sürece 6136 sayılı Yasa kapsamı dışında kaldevam

Hançer: Eğri ve sivri uçlu, çift ağızlı, kavisli yapıda namluya sahip bir tür bıçaktır.devam

Kalibre: Metrik sistemlerde milimetre (mm) olarak ifade edilen fişek ölçüleri, ABD ve İngiltdevam

Kama: Sivri uçlu, çift ağızlı, oluklu veya oluksuz, düz ve enli yapıda namluya sahip bir tür devam

Kapsül: Ateşli silahlarda horozun ya da ateşleme iğnesinin darbesiyle ateşlenen, içerisinde kdevam

Kasatura: Bel kayışına asılı olarak taşınan ve gereğinde tüfeğin namlusunun ucunda takılan düz vdevam

Kılıç: Sivri uçlu, tek ağızlı veya çift ağızlı, eğri veya düz, ince veya kalın namlu özelliklerine sdevam

Kovan: Barut, çekirdek ve kapsülü bir arada tutan, barut ile kapsülü dış etkilerden koruydevam

Mermi Çekirdeği: Ateşleme ile birlikte kovandan ayrılıp, namluyu terk ettikten sonra hedefi tahridevam

Mermi çekirdeği gömleği ve gömlek parçası: Mermi çekirdeğinin içerisinde bulunan kurşun veya çelik nüveyi kaplayan metal bölümdür.devam

Mermi çekirdeği parçası: Mermi çekirdeğinin hedefe çarpması sonucu üzerinde kopmalar meydana gelmiş halidir.devam

Muşta: Bir elin parmakları yardımıyla kavranabilmesi amacıyla; baş parmak hariç diğer her bidevam

Pala: Sivri uçlu, tek ağızlı ağız kısmı enli yapıda, kabzasından ortasına doğru genişleyen ve sondevam

Saldırma: Boyu ortalama 50-100 cm. arasında değişen,, sivri uçlu, oluklu veya oluksuz, ucu biradevam

Sivri Uçlu ve Oluklu Bıçak: Sivri bir uçlu ve oluklu bir namluya sahip bıçaktır.devam

Spor Nişan Tüfek ve Tabancaları: Çapı ve diğer nitelikleri bakımından Uluslararası Atış Birliği (UIT) Tüzüğünde belirtilen,devam

Sustalı Çakı: Namlusu sapı üzerinde bulunan mandalına basılmak suretiyle sapı içerisinden otomatdevam

Süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silahtır.devam

Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreyi ve tüdevam

Tam Otomatik Silah: Tetiğin çekili tutulduğunda sürekli atış yapabilen ateşli yivli silahlardır.devam

Topuz: Baş kısmı yuvarlak veya dilimli (parçalı) yapıya sahip, demirden, bakırdan veya ağaçtdevam

Topuzlu Kamçı (Zincirli Topuz): Demir, bakır veya ağaç bir sapın ucuna bir zincir yardımıyla genellikle yuvarlak yadevam

Yivli Av Tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz santimetreden fazla, uzun menzilli ve delici gücedevam


DİĞER SAYFALAR :

Balistik Terimleri Sözlüğünde 29 Terim Kayıtlı.