Arsa Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Arsa:
Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası.

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Arsa:
Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskân (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Arsa:
Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Arsa:
Şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş, gerekli yol ağı yapılıp, su, elektrik, telefon, kanalizasyon vb. gerekli teknik altyapı gereksinimi giderilmiş imar parseli. Bu özellikleri içeren bir imar adası, parsellenmese dahi arsa sayılır.

İnşaat Terimi Olarak Arsa:
Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.

Arsa ile ilgili benzer terimler:

İletki : Bir açıyı ölçmeye ve aynı açıyı başka bir yerde çizmeye yarayan, yarım veya tadevam

Raf : Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir dolabın içine tutturulmuş genişçe devam

Kaide : Altlık, ayaklık.devam

Sit : Doğal ya da insan eliyle yapılmış, özel bir fiziksel niteliği olan ve bir büdevam

Hayat : Köy ve kasaba evlerinde üstü kapalı, önü avluya bakan, bir veya birkaç ydevam

Pergola : Rekreatif faaliyetler kapsamında açık alanlarda; gölge temini gibi fonksdevam