Online Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Abdomen (Karın): Vücudun baş ve göğüsten sonraki üçüncü ana kısmı.devam

Açık gözlü yavru: Üzerleri henüz kapanmamış olan petek gözlerindeki yumurta ve kurtçuklar. Bkz. Kapaldevam

Açlık oğulu (Kovan terki): Kovan içinde balın azaldığı ve merada balözünün olmadığı durumda, arıların ümitsizliğe kapıdevam

Adi ishal (Dizanteri): İlkbaharda arıların faaliyete geçtiği sıralarda görülür. İshale yakalanmış arılar, koyudevam

Adi yavru çürüklüğü: Mikrobik olmayıp, yavru üşümelerinden oluşan çürüklük.devam

Afrika arısı: Afrika kıtasında yaşayan hırçın ve saldırgan arı ırkı. (Apis mellifera adansonii)devam

Akrabalı yetiştirme: Bir arılıkta uzun süre aynı kovandan veya aynı hattan gelen arılardan çok sayıda adevam

Alaca arı (Bombus arısı): Meyve bahçelerinde ve seralarda sebzelerin tozlaşmasında da (döllenme) kullanılan,devam

Alarm kokusu (Alarm feromonu): Arıların tehlike anında salgıladığı koku.devam

Amerikan yavru çürüklüğü: Bacillus larvae adlı bakterinin sebep olduğu tehlikeli ve dünyanın her tarafında yadevam

Amitraz: Amitraz temas ve solunum yolu ile etki eden triazapentadien türevi (formamidin) devam

Ana arı (Kraliçe arı): Koloninin üreme organları tam gelişmiş dişi bireyi.devam

Ana arı bankalama: Ana arısız koloninin kuluçkasız kısmında veya ana arısı olan bir koloninin ballık devam

Ana arı ızgarası: Ana arının kovan içindeki çalışma alanını sınırlamak üzere kuluçkalık ve ballık arasındevam

Ana arı kafesi: Plastik, ahşap gibi malzemelerden yapılmış, ana arının geçici bir süre tutulduğu veyadevam

Ana arı kokusu (Ana arı feromonu): Ana arıların başlarında bulunan mandibular bezlerinden salgıladıkları ve işçi arıldevam

Ana arı memesi: Arıların anasızlık, ana yenileme veya oğul verme durumunda ana arı yetiştirmek için pdevam

Ana arı rengi: Ana arının doğduğu yılı belirtmek amacıyla kullanılan; beyaz, sarı, kırmızı, yeşil devam

Ana arı yüksüğü (Ana arı gözü): Ana arı üretiminde ve arı sütü üretiminde kullanılan, balmumundan veya plastiktedevam

Ana arının kanadını kesmek: Ana arının kovanı terk etmemesi veya kovanı terk etse de uzağa uçamaması için, ana arındevam

Ana nektar akımı: Arıların yoğun olarak nektar topladıkları dönem.devam

Ana vermek: Bkz. Hazır ana vermek.devam

Ana yenileme: Arıların çeşitli sebeplerden dolayı, yeni ana arı yaparak ana arıyı değiştirmesi.devam

Anaç ana arı: Uzun süre takip edilerek, kendisinde bulunan istenilen özellikleri, kendinden sodevam

Anaç koloni: Anaç ana arının bulunduğu koloni.devam

Anadolu arısı: Anadolu nun büyük bir kısmında yayılış gösteren, Anadolu coğrafyası ve iklimine çok idevam

Anasızlık: Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması.devam

Anten (Duyarga): Arıların başlarında çift olarak bulunan ve üzerinde çok sayıda duyu algılama noktasıdevam


DİĞER SAYFALAR :

Arıcılık Terimleri Sözlüğünde 345 Terim Kayıtlı.