Analitik Geometri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Matematik-Geometri Terimi Olarak Analitik Geometri:
1- Geometrik koordinat sistemlerinin ve cebirsel işlemlerin kullanıldığı matematik dalı.

2- Noktaların koordinatlarının sayısal fonksiyonları aracılığıyla bir koordinat sisteminde gösterilen geometrik nesneleri inceleyen matematik koludur.

Analitik Geometri ile ilgili benzer terimler:

Diklik Merkezi : Üçgende üç yüksekliğin kesiştiği nokta.devam

Kapalı Fonksiyon : F(x,y)=0 biçiminde yazılabilen fonksiyon.devam

Koordinat Sistemi : Başlangıç noktasında birbirine dik iki sayı doğrusunun oluşturduğu sistem.devam

Tümler Açılar : Ölçüleri toplamı 90° olan komşu açılara tümler açılar denir. 40°+50° = 90° oldevam

Tam Kare : Bir polinomun (ya da bir harfli ifadenin) karesi olan ifade.devam

Dışbükey Dörtgen : Her bir iç açısının ölçüsü 180° den küçük olan çokgen.devam