Alt Küme Sayısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Matematik-Geometri Terimi Olarak Alt Küme Sayısı:
Kümenin eleman sayısını a ile gösterirsek alt küme sayısı = 2ª dir. Boş kümenin alt küme sayısı 1 dir.

Alt Küme Sayısı ile ilgili benzer terimler:

Saat : Zaman ölçüsü birimi "saat" tir. Saati kısaca "sa" ile gösteririz.devam

Polinom : Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı.devam

Bütünler Açılar : Ölçüleri toplamı 180 ° olan komşu açılara bütünler açılar denir.devam

Apsis Ekseni : Koordinat düzleminde yatay eksen, x eksenidir.devam

İçbükey Dörtgen : Herhangi bir iç açısının ölçüsü 180° den büyük olan dörtgen.devam

Merkez : Bir çemberin üzerindeki her noktaya eşit uzaklıkta bulunan nokta.devam