Adaptif Dallanma Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Biyoloji Terimi Olarak Adaptif Dallanma:
Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.

Adaptif Dallanma ile ilgili benzer terimler:

Koniferler : Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdidevam

Karakter : Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe denir. Kalıtsal karakterler anne vedevam

Trakeofit : Ksilem ve floem dokularına sahip bitki. (vasküler bitki)devam

Peyzaj : Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve tüm doğal özelliklerindevam

Ayıraç : Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kuldevam

Antioksidan : Vücut hücreleri tarafından üretildiği gibi besinlerle de vücuda alınan (Edevam