Ada Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Hukuk Terimi Olarak Ada:
Çevresi yollarla sınırlandırılmış bulunan, çeşitli parselleri kapsayan arsa parçası.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ada:
1- Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

2- Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlara ada denir.

Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Ada:
ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101'den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler.

Coğrafya Terimi Olarak Ada:
Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Ada:
Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Ada:
Etrafı sularla çevrili kara parçasıdır.(Kıbrıs)

Denizcilik Terimi Olarak Ada:
Sularla çevrili, sular yükseldiğinde su üstünde kalan doğal kara parçası.

Ada ile ilgili benzer terimler:

Iskaça : Direk ve cıvadraların alt başların alt başlarındaki topukların yerine devam

Küpeşte : Güverte üstündeki borda kaplaması. devam

İspiralya : Bordaya açılan lumbuzları olmayan gemi iç kısımlarını aydınlatmak üzere güdevam

Bank : Deniz yüzeyine yakın ve zaman zaman tepeleri su yüzeyine çıkan sığlık ve kadevam

Alarga : Gemi veya teknenin açıkta olduğunu ifade eder, demirlemiş olması durumuna ddevam

Baston Ağı : Flokların indirilmesi sırasında, flokların denize doğru sarkmaması ve cıvdevam