Açık Komposizyon Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Açık Komposizyon:
Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi.Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. Açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. Rönesans'ın aksine, Barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. (Open Composition)

Açık Komposizyon ile ilgili benzer terimler:

Kuş Bakışı : Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış.devam

Kromatik : Sanat yapıtında renkli anlamında niteleyici olarak kullanılır.devam

Apadana : Çok sütunlu saray ve taht salonu.devam

Muharrir : Yazan. Tahrir eden. Kâtib. Kitab te'lif eden. Gazetede yazı yazan.devam

Riton : Tarih öncesi çağlara ait, topraktan yapılmış değişik biçim ve formlardaki tördevam

Mihrap : Cami ve mescitler ile namazgâhlarda kıble yönünde belirleyici mimari öğe. İmdevam