Abiyotik Faktör Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Biyoloji Terimi Olarak Abiyotik Faktör:
Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi biyolojik olmayan fiziki faktörlerin tümü.

Coğrafya Terimi Olarak Abiyotik Faktör:
Fiziki faktör. Örnek: İklim, toprak şartları vb.

Abiyotik Faktör ile ilgili benzer terimler:

İkinci Zaman (Mezozoik) : Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zadevam

Takke Buzulu : Dağların bütün yamaçlarını kuşatan buzul türüdür.devam

Oseanografya : Okyanus, deniz bilimi.devam

Sürdürülebilir Doğal Kaynak Kullanımı : Doğal kaynaklardan faydalanmada onların özelliklerini koruyarak en uzun sdevam

Kaide Seviyesi (Taban Seviyesi) : Akarsuların aşındırabilecekleri en son seviye.devam

Jeomorfolojik : Yerşekilleri bilimi ile ilgili.devam