AIDS Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Biyoloji Terimi Olarak AIDS:
Kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromu.

AIDS ile ilgili benzer terimler:

Fungusit : Mantarla mücadele ilaçları.devam

Mikrobiyoloji : Mikroorganizmaları inceleyen bilim dalı.devam

Plankton : 1-Hemen hemen bütün sularda yaşayan küçük serbest yüzüşlü bitki ve hayvadevam

Pelajik Zon : Açık okyanus.devam

Biyoinformatik : DNA sekansları gibi karmaşık biyolojik bilgilerin analizinde, bilgisaydevam

Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar : Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dodevam