Zone Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zone:
Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zone. 1: Etkin koruma bölgesi; biri gösterir.

Zone ile ilgili benzer terimler:

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam