Zone Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zone:
Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zone. 1: Etkin koruma bölgesi; biri gösterir.

Zone ile ilgili benzer terimler:

Arıza Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam