Zone Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zone:
Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zone. 1: Etkin koruma bölgesi; biri gösterir.

Zone ile ilgili benzer terimler:

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam