Ziç Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tarih Terimi Olarak Zic:
İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren yıllık türü kitap.

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Ziç:
İslam astronomlarının hazırladığı astronomi bilgileriyle beraber gözlem çizelgelerini içeren almanak türü kitap.

Ziç ile ilgili benzer terimler:

Tutulma : Bir gökcisminin ötekinin önünden geçerken, arkadaki gökcisminin ışığını kısdevam

Mutlak Kadir : Bir yıldızın 10 pc ( parsek ) uzaklığa indirgenmiş parlaklığı. Mutlak parlakdevam

Yıldızlararası Ortam : Yıldızlararası gaz ve toz.devam

Yükseklik : Bir yıldızın, bir gök cisminin çevren(ufuk) düzleminden yukarı doğru açısal udevam

Zamandizin : Zaman ölçüsü üzerinde çalışan ve olayları zaman sırasına göre veren bilim.devam

Zenit : Gözlemcinin bulunduğu noktadaki düşey doğrultusunun, gök küresini deldiği kabuldevam