Zero Potential Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zero Potential:
Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.

Zero Potential ile ilgili benzer terimler:

Senkronize Olunacak Minumum Süre : Üretim Grubuna, sisteme senkronize olması gereken zamana ilişkin bilgi devam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam