Zero Potential Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zero Potential:
Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.

Zero Potential ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam