Zero Potential Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Zero Potential:
Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.

Zero Potential ile ilgili benzer terimler:

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam