Zenit Uzaklığı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Zenit Uzaklığı:
Gökyüzünde bir noktanın başucu noktasına açısal uzaklığı.

Zenit Uzaklığı ile ilgili benzer terimler:

Radyo Galaksi : Güçlü manyetik alanlar nedeniyle çok fazla radyo ışınımı yapan galaksiler.devam

Ayrık Çiftyıldız : Birbirine değmeyen çiftyıldız.devam

Asteroid (Küçük Gezegen) : Güneş'in çevresinde dolanan küçük, kayasal gökcisimleri.devam

Odak Uzaklığı : 1- Odak uzaklığı = Açıklık (mm) * Odak Oranı olarak tanımlanabilir. Ya da mdevam

Dayanıklı Lensler : Dayanıklı lensler, astronot kasklarında kullanılan özel madde ile çok dadevam

Örten Çift Yıldız : Tek bir yıldız gibi görünen iki ya da daha çok yıldızdan oluşmuş, kütle devam