Yüksek Gerilim(YG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim(YG):
Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt'un (Hariç) üstünde olan gerilimdir. (1-1, 6-3, 3-6, 3-7, 2-10, 5-15-36-66-154-380 kV)

Yüksek Gerilim(YG) ile ilgili benzer terimler:

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam