Yüksek Gerilim(YG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim(YG):
Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt'un (Hariç) üstünde olan gerilimdir. (1-1, 6-3, 3-6, 3-7, 2-10, 5-15-36-66-154-380 kV)

Yüksek Gerilim(YG) ile ilgili benzer terimler:

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam