Yüksek Gerilim(YG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim(YG):
Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt'un (Hariç) üstünde olan gerilimdir. (1-1, 6-3, 3-6, 3-7, 2-10, 5-15-36-66-154-380 kV)

Yüksek Gerilim(YG) ile ilgili benzer terimler:

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

GWh : Milyon kwhdevam

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam