Yüksek Gerilim(YG) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim(YG):
Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovolt (kV) veya Volt (V) ile ölçülür. Etkin değeri 1000 Volt'un (Hariç) üstünde olan gerilimdir. (1-1, 6-3, 3-6, 3-7, 2-10, 5-15-36-66-154-380 kV)

Yüksek Gerilim(YG) ile ilgili benzer terimler:

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam