Yüksek Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim:
36kV'un üzerindeki gerilim.

Yüksek Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Dikey Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım işlevlerinden iki veya daha fazlasınındevam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Motorin (Dizel Yakıtı) : Dizel tipi içten yanmalı motorlarda kullanılan sıvı hidrokarbon karışımıdevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Ekip Şefi : Herhangi bir teçhizat veya cihaz üzerinde yapılacak her türlü tamir, bakdevam