Yüksek Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim:
36kV'un üzerindeki gerilim.

Yüksek Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Yüksek Frekans Müdahalesi : Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubundevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam

Ölçüm : Tarife ölçümleri ve/veya Sözleşme Ölçümleri ve İşletme Ölçümleri.devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam