Yüksek Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim:
36kV'un üzerindeki gerilim.

Yüksek Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam