Yüksek Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim:
36kV'un üzerindeki gerilim.

Yüksek Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Güç Aşımı (Surplus power) : Güvenilir kapasitenin dışında buna ek olarak bulunan alınabilir güç.devam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Jeotermal Santral : Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.devam

Dağıtım Seviyesine Bağlı Enerji Üreticisi : İletim Şebekesine bağlı olmayıp, doğrudan bir Müşterinin şebekesine ya da Dağıtımdevam