Yüksek Gerilim Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Gerilim:
36kV'un üzerindeki gerilim.

Yüksek Gerilim ile ilgili benzer terimler:

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Ortak Birim : Çeşitli enerji biçimleri için kullanılan belirli birimlerin dönüştürüldüğü birdevam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam