Yüksek Frekans Müdahalesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Frekans Müdahalesi:
Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubunun (bu BDGT modülünün bir parçası da olabilir) aktif güç çıkışının, enerji sistemi frekansının (PYDK3 uyarınca ESİ tarafından bildirilen) hedef değerin üstüne çıkması durumunda otomatik olarak düşürülmesidir.

Yüksek Frekans Müdahalesi ile ilgili benzer terimler:

PPA : Power purchase Agreement. Enerji Alış Sözleşmesi.devam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam