Yüksek Frekans Müdahalesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Frekans Müdahalesi:
Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubunun (bu BDGT modülünün bir parçası da olabilir) aktif güç çıkışının, enerji sistemi frekansının (PYDK3 uyarınca ESİ tarafından bildirilen) hedef değerin üstüne çıkması durumunda otomatik olarak düşürülmesidir.

Yüksek Frekans Müdahalesi ile ilgili benzer terimler:

Ekserji : Enerjinin dönüşebilirliğinin ölçümünü ifade eder. Belirli termodinamik koşudevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam