Yüksek Frekans Müdahalesi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Frekans Müdahalesi:
Frekansa Duyarlı Mod içerisinde çalışmakta olan bir MYD dahil Üretim Grubunun (bu BDGT modülünün bir parçası da olabilir) aktif güç çıkışının, enerji sistemi frekansının (PYDK3 uyarınca ESİ tarafından bildirilen) hedef değerin üstüne çıkması durumunda otomatik olarak düşürülmesidir.

Yüksek Frekans Müdahalesi ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam