Yüksek Fırın Gazları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Fırın Gazları:
Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.

Yüksek Fırın Gazları ile ilgili benzer terimler:

Radyal Şebeke : Elektrik hatlarının yalnız bir noktadan beslendiği şebeke ya da şebeke bödevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Marjinal Dağıtım Kapasite Maliyeti : Sisteme ilave edilecek her bir kW için yeni dağıtım tesisleri yatırım maliydevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam