Yüksek Fırın Gazları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Fırın Gazları:
Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.

Yüksek Fırın Gazları ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Güç Faktörünün Düzeltilmesi : Bir elektrik tesisi ya da ekipmanın güç faktörünün yükseltilmesi amacıyldevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam