Yüksek Fırın Gazları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Fırın Gazları:
Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.

Yüksek Fırın Gazları ile ilgili benzer terimler:

Bağımsız Üretici : (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağıtımıdevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam