Yüksek Fırın Gazları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yüksek Fırın Gazları:
Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.

Yüksek Fırın Gazları ile ilgili benzer terimler:

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcısı : Müşterilere enerji satan şirketlerdir.devam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam