Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Endotermik Reaksiyon : Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen reaksiyonlardır.devam

Isı (Q) : 1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir.devam

Simya : Doğanın ilkel yollarla araştırılması.devam

Arrhenius Teorisi : Arrhenius'a göre asit; sulu çözeltilerine H+ iyonları verebilen baz ise;devam

Bazlık sabiti : Suya proton aktarılması olayındaki denge sabiti.devam

Erime : Katı hâlden ısı alarak sıvı hâle geçme.devam