Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Kütlenin korunumu yasası : Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı tepkime sdevam

Disproporsiyon : Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgedevam

Amfoter Oksit : Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebilen oksitler.devam

Arenler : Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.devam

Henry Yasası : Sabit sıcaklıkta, belli miktar sıvıda çözünmüş gaz miktarıyla gazın kısmdevam

Kalorimetre : Isı miktarını ölçmek için kullanılan araçlara kalorimetre denir.devam