Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Hund Kuralı : 1-Elektronların eş enerjili orbitallere eşleşmemiş elektronların sayıdevam

Allotrop : 1-Kimyasal özelliği aynı, fiziksel özelliği farklı olan atomlar. 2-Aynı edevam

Difüzyon : 1- Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması. 2-Birbiri ile tdevam

Seramik : Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ile şdevam

Işın Tedavisi : Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi.devam

Sert Su : 1-İçinde önemli miktarda minerallerin çözünmüş olduğu su. 2-Sabun ile köpdevam