Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Kolonya : Etil alkolün hacimce %80'lik çözeltisine kolonya denir. Kolonya yapılırkdevam

Lewis Simgesi : Atomun çekirdeğini ve iç katmanlardaki elektronları element sembolü, değerlik eldevam

İzotermal proses : Sabit sıcaklıkta olan değişim.devam

Henry sabiti : Henry kanunundaki kH sabiti.devam

Zayıf Asit : İyonlarına çok az ayrışabilen asit.devam

Arenler : Aromatik hidrokarbonlar için kullanılan özel ad.devam