Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Çözücü : Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halinidevam

Suspansiyon : Herhangi bir sıvı içinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak kalması.devam

Hücre potansiyeli : Bir elektrokimyasal hücrede, akım geçmediği durumda elektrotlar arasındaki devam

Standart sıcaklık ve basınç : 273,15 K veya 0°C ve 101,33 kPa veya 1 atm (760 mmHg).devam

Formül Kütlesi : - Bir bileşiğin formülünde bulunan elementlerin atom sayısı ile atom kütldevam

İzotop Atom : Proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklı olan devam