Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Aktarma(dekantasyon) : Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının bulandırılmdevam

Bileşik Oksit : Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali.devam

Asidik Tamponlar : Bir zayıf asit ile tuzunun karışımından oluşan çözeltilere asidik tampondevam

Ozmos : Bir çözücünün yarı geçirgen bir zardan daha derişik bir çözeltiye geçmesi.devam

Destilasyon : Isıtma ve soğutma yoluyla iki ya da daha fazla maddenin sıvı ya da buhar devam

Kraking : Alkanların yüksek sıcaklıkta parçalanma tepkimesi.devam