Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Tersinir tepkime : Çok küçük bir değişiklikle tersine çevrilebilen tepkime.devam

Derişik Çözelti : Başka bir çözeltiye göre çözüneni çok olan çözelti.devam

Nitelik : Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin tamamı.devam

Alfa Parçacığı : İki proton ve iki nötrondan oluşan +2 yüklü helyum çekirdeği.devam

Benzil Grubu : C6H5CH2 - formülüyle gösterilen grup.devam

Konjuge asit-baz çifti : Brönsted asidi ve onun konjuge bazı.devam