Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Zehir(katalizör için) : Katalizörün aktivitesini azaltan veya yok eden madde.devam

Vulkanize kauçuk : Kauçuk karışımlı malzemenin içinde yer alan kimyasal bağların kuvvetlendirilmdevam

Asetilen Kaynağı : Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 °C luk bir devam

Organik : Organizmayla, canlılarla ilgili.devam

Ayırt Edici Özellik : Maddeleri birbirinden ayıran özellik.devam

Bronsted - Lowry Teorisi : Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddeddevam