Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Diyaliz : Böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddedevam

Bağıl Atom Kütlesi : Standart kabul edilen bir elementin kütlesine göre kıyaslanarak bulunadevam

Enantiyomer : Birbirinin, üst üste çakışmayan ayna görüntüleri olan optik izomerlerdendevam

İyon Yapılı Bileşikler : İyonik bağlar içeren bileşikler.devam

Özütleme (ekstraksiyon) : Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat çözelti ya devam

Dipol-Dipol Çekimi : İki polar molekül yan yana geldiğinde her iki molekülün zıt kutupları arasdevam