Yük Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fizik Terimi Olarak Yük:
Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.

Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Yük:
Araba, hayvan vb. nin taşıdığı şeylerin hepsi.

Elektrik Terimi Olarak Yük:
Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafından karşılanacak olan talep.

Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Yük:
Bir mala, nakil vasıtasına yüklendiği andan itibaren verilen isim.

Kimya Terimi Olarak Yük:
Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı.

Yük ile ilgili benzer terimler:

Açık Hava Basıncı : Atmosferdeki gazlar ağırlıkları nedeniyle yeryüzüne bir basınç uygular. Bu devam

Primer Alkoller : -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna iki tane H atomu bağlanmış ise bu alkol pridevam

Bozunma : Maddenin daha basit yapıdaki maddelere tek yönlü dönüşmesi.devam

Atmosfer (atm) : Deniz seviyesinde 1m² lik yüzeye 101300 N luk kuvvet uygulayan basıncadevam

Mol : Avogadro sayısı kadar tanecik bulunduran madde miktarı.devam

Eş Değer Kütle : Atom veya molekül kütlesinin etki değerliğine bölünmesiyle elde edilen kütledevam