Yük Faktörü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Faktörü:
Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürekli kullanımın karşılığı maksimumu yansıtan tüketime ya da diğer uygun bir talebe oranıdır.

Yük Faktörü ile ilgili benzer terimler:

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.devam

Elektrik Enerjisi : Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerdevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam