Yük Düşme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Düşme:
Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviyeye indirgemesi durumudur.

Yük Düşme ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam