Yük Düşme Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Düşme:
Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviyeye indirgemesi durumudur.

Yük Düşme ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Alçak Gerilim (AG) : Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerdevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam

Kapasitör : Elektrik devrelerinde Ic akımını küçültmek veya büyütmek için kullanılan kdevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam