Yük Dağıtım Toleransı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Toleransı:
Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöyle ki sözleşmede ya da ESİ'nin Yük Dağıtım talimatlarında belirtilen toleranslar dahilinde kalan eksik yüklenmeden dolayı, üreticiye kapasite kaybı ödemesi yapılması ya da ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Yük Dağıtım Toleransı ile ilgili benzer terimler:

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınadevam

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam