Yük Dağıtım Toleransı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Toleransı:
Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöyle ki sözleşmede ya da ESİ'nin Yük Dağıtım talimatlarında belirtilen toleranslar dahilinde kalan eksik yüklenmeden dolayı, üreticiye kapasite kaybı ödemesi yapılması ya da ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Yük Dağıtım Toleransı ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Elektrik Hattı : Elektrik enerjisinin taşınması, iletimi ve dağıtımını sağlayan tüm direk, ildevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam