Yük Dağıtım Toleransı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Toleransı:
Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöyle ki sözleşmede ya da ESİ'nin Yük Dağıtım talimatlarında belirtilen toleranslar dahilinde kalan eksik yüklenmeden dolayı, üreticiye kapasite kaybı ödemesi yapılması ya da ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Yük Dağıtım Toleransı ile ilgili benzer terimler:

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam