Yük Dağıtım Toleransı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Toleransı:
Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöyle ki sözleşmede ya da ESİ'nin Yük Dağıtım talimatlarında belirtilen toleranslar dahilinde kalan eksik yüklenmeden dolayı, üreticiye kapasite kaybı ödemesi yapılması ya da ceza uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Yük Dağıtım Toleransı ile ilgili benzer terimler:

Merkezi Yük Dağıtım (MYD) : ESİ tarafından Yük Dağıtımın programlanması ve gerçekleştirilmesi ve ilgili devam

Yük : Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafdevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Enerji Yoğunluğu : GSMH başına tüketilen enerji.devam

Lisans : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tdevam