Yük Dağıtım Talimatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Talimatları:
Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretim Gruplarını Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri çerçevesinde belirlenen bir zaman süreci içinde belirli bir üretim ve/veya gerilim düzeyinin sağlanmasına ilişkin talimatların verilmesi.

Yük Dağıtım Talimatları ile ilgili benzer terimler:

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam