Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Merkezleri (YDM):
TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kaliteli, sürekli ve ekonomik olarak işletilmesine 24 saat devamlı komuta eden, işletme manevralarının koordinasyon ve kumandasını yapan işletme merkezleridir.

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) ile ilgili benzer terimler:

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Bir Gün : Bir ayın 30'da biri. Bir yılın (sene) 360'ta biri. 24 saat, 1440 dakikdevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam