Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtım Merkezleri (YDM):
TEİAŞ Elektrik sisteminin üretim ve tüketim yönünden emniyetli, kaliteli, sürekli ve ekonomik olarak işletilmesine 24 saat devamlı komuta eden, işletme manevralarının koordinasyon ve kumandasını yapan işletme merkezleridir.

Yük Dağıtım Merkezleri (YDM) ile ilgili benzer terimler:

Demant : Müşteri tesislerinden çekilen gücün o ay içindeki 15 dakikalık değerlerin en devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam