Yük Dağıtıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yük Dağıtıcı:
TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlarından yararlanarak emniyetli, kaliteli, sürekli ve ekonomik olarak işletilmesine bizzat emir veren, işletme manevralarına koordinasyon ve kumanda eden Elektrik Teknisyeni veya Elektrik Mühendisidir.

Yük Dağıtıcı ile ilgili benzer terimler:

Yan Hizmetler Anlaşması (YHA) : MAMS ve/veya ESİ tarafından, kullanıcılardan yan hizmetlerin satın alındevam

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Orta Gerilim : 1 kV'dan yüksek olup 36 kV'u geçmeyen gerilim.devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam