Yeraltı Kablosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yeraltı Kablosu:
İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrik hatlarıdır.

Yeraltı Kablosu ile ilgili benzer terimler:

Kaçak Akım (Bir tesisatta) (Leakage current) : Arıza olmaması durumunda toprağa veya bir devredeki yabancı iletken bölümdevam

Saatlik Puant : 24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. devam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam