Yeraltı Kablosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yeraltı Kablosu:
İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrik hatlarıdır.

Yeraltı Kablosu ile ilgili benzer terimler:

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Süperiletken : Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkenddevam

ESA : Enerji Satış Anlaşması.devam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam

Döner Yedek (Spinning reserve) : Bir ünitenin, sistem yük talebinin ani artması veya üretim sisteminde devam