Yeraltı Kablosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yeraltı Kablosu:
İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrik hatlarıdır.

Yeraltı Kablosu ile ilgili benzer terimler:

Enerji Üreticisi : İletim Sistemi ya da Dağıtım Şebekesine bağlı bir ya da birden fazla Üretim Grudevam

Tek Alıcı : Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bidevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam

Hidroelektrik Santral : Suyun yerçekimine bağlı potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürdevam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam