Yeraltı Kablosu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yeraltı Kablosu:
İletkenlerin ilave donanımla yeraltı ya da sualtına yerleştirildiği elektrik hatlarıdır.

Yeraltı Kablosu ile ilgili benzer terimler:

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam