Yer Benzeri Gezegen Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Yer Benzeri Gezegen:
Dış yapıları, büyüklük ve kütleleri Yer'e benzeyen gezegenlerden her biri.

Yer Benzeri Gezegen ile ilgili benzer terimler:

Küresel Yıldız Kümesi : Gökada düzlemi dışında bulunan, yüz binlerce yaşlı yıldız içeren yoğun yılddevam

Astrojeoloji : Güneş sistemindeki gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer cisimlerin yapıldevam

Akrep : Bir takımyıldızın adı.devam

Yer Benzeri Gezegen : Dış yapıları, büyüklük ve kütleleri Yer'e benzeyen gezegenlerden her bdevam

Kütleçekimsel Mercek : Kütleçekiminin ışığı bükme özelliği nedeniyle, uzaktaki bir ışık kaynağının göründevam

Mutlak Sıfır : 0°K veya -273 °C'ye karşılık gelen sıcaklık. Sıcaklığı mutlak sıfır olan devam