Yenilenebilen Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yenilenebilen Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirebileceği tahmin edilen, bilinen ve beklenen sürekli yenilenen doğal enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilen Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam

Net Düşü : Hidroelektrik santrallarında baraj gölü su yüzeyi ile su alma ağzı arası devam

Nükleer Reaktör : Kendi kendini besleyen zincirleme nükleer fisyon reaksiyonunu sürdürüldevam

Dağıtım Merkezi (Yüksek Gerilim / Alçak Gerilim, Transformatör Merkezi) : Yüksek ve alçak gerilim sistemleri / şebekeleri arasında kullanılan trandevam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam