Yenilenebilen Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yenilenebilen Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirebileceği tahmin edilen, bilinen ve beklenen sürekli yenilenen doğal enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilen Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Sabit Ücret : Abonelerin enerjiyi marjinal maliyete eşit fiyatla satın almaları ve kdevam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Saatlik Puant : 24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. devam

Frekansa Duyarlı Mod : Bir MYD dahil Üretim Grubunun bir tür çalışma şekli (KÇGT Ünitesinin bir bödevam