Yenilenebilen Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yenilenebilen Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirebileceği tahmin edilen, bilinen ve beklenen sürekli yenilenen doğal enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilen Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam