Yenilenebilen Enerji Kaynakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yenilenebilen Enerji Kaynakları:
Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarak değerlendirebileceği tahmin edilen, bilinen ve beklenen sürekli yenilenen doğal enerji kaynaklarıdır.

Yenilenebilen Enerji Kaynakları ile ilgili benzer terimler:

Direkt Hat : Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı.devam

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Puant Tarifesi : Çift terimli tarifeden elektrik alan ve sözleşme gücü 700kw'ın üstünde devam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam