Yedek Besleme Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yedek Besleme Sistemi:
(Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal beslemenin kesilmesi durumunda, tesisatın veya bölümlerinin veya belli bölümünün çalışmasının sürdürülmesi için öngörülen besleme sistemidir.

Yedek Besleme Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Bağlantı Noktası (BN) : İletim Sistemindeki, bir Enerji Üreticisi, Doğrudan Bağlı bir Müşteri, bir İletdevam

EF : Enerji Fonu.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam