Yedek Besleme Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Yedek Besleme Sistemi:
(Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal beslemenin kesilmesi durumunda, tesisatın veya bölümlerinin veya belli bölümünün çalışmasının sürdürülmesi için öngörülen besleme sistemidir.

Yedek Besleme Sistemi ile ilgili benzer terimler:

EF : Enerji Fonu.devam

Kod : Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına devam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam