Online Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü

Ab-Ru: Su yüzü.devam

Abadî: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adıdır. Hint âbâdîsi de denilirdi. Hindistan'dadevam

Abadi Kâğıt: Ham ipekten yapılan bir kâğıt türüdür. Dut ağacı elyafından da yapılır.devam

Abir: Mürekkebe katılan güzel koku. Genellikle beyaz sandal, sümbül kökü, kırmızı gül,devam

Acem Kösteği: Eski yazmalarda kitap dikildikten sonra, dibinde ve iç tarafından, bir kısmı kitabdevam

Acem San'atkâr: Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse de bizddevam

Acem Sanatkâr: Türkiye'ye dışarıdan gelen sanatkârlara denirdi. Arap olmayan anlamına gelirse de devam

Âdilşahi: Eskiden kullanılan kâğıtlardan birinin adı. H. XI. (M. XVII.) yüzyıl başlarında kudevam

Ağaç: Tezhipte kullanılan süsleme motiflerindendir. Servi, hurma, hayat ağacı, meyveli, ydevam

Ağaçlar: Süsleme sanatında daha çok ölümü ve cenneti sembolize eden ağaçlar kullanılmıştır. Sedevam

Aharlı Kâğıt: Bitki boyasıyla boyanmış kâğıda ahar sürülerek elde edilen kâğıt.devam

Ahenin Kalem: Demir kalem.devam

Ahenk: Harflerin yapılarının, estetik ölçülerinin, hem münferit hem de diğer harflerle uyum devam

Aher (Ahar): Kâğıt terbiyesine verilen isimdir. Şap ve yumurta beyazının karışımından oluşan bidevam

Ak Deri: Eskiden kâğıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan derilere verilen ad. Koyundevam

Akardeon Ebrusu: Dalgalı ebru.devam

Akkase: Yazma eserlerde, vassale gibi ekleme biçiminde olmayıp, bir kâğıdın kenar ve orta kıdevam

Âklam: Eskiler, altı daha sonra yedi ve en sonunda on iki türlü yazı olduğunu kabul ediyordevam

Aklam-ı Sitte (Altı Kalem): Altı yazı türü demektir. Bu isimle anılan altı cins yazı birbirine tabi, ikili gdevam

Ali Kurna (A-li-gorna): Eskiden ve özellikle sülüs yazı için kullanılan kâğıtlardan birinin adı. İtalya'da Lidevam

Alt Bölüm: Fasıl. Yazmalarda bölüm içinde yer alan küçük ayırımlardan her biri.devam

Altın: Tezhib sanatının başlıca malzemesidir. Bugün tezhib sanatı ile uğraşan müzehhibler devam

Altın Cetvel: Yazma sayfalarında metin çevresine çizilen altına cetveldir. Bunlara siyah tahrir çekidevam

Altın Fırçası: Değişik kalınlıkları olan ve altın sürmede kullanılan fırçalardır. Sarı ve yeşil altıdevam

Altın Mürekkebi: Özel bir şekilde dövülerek mikronla ölçülecek kadar inceltilmiş yüksek ayarlı altındevam

Altın Tabağı: Altın ezmeğe mahsus tabaklara denir. Büyük ölçüdedirler. Mertebanî tabaklar bu işe uygdevam

Altın Tozu: Çoğunlukla fermanlarda kullanılan, altın tozundan yapılmış rıha verilen ad.devam

Altın Varak: İnce tirşeler arasında çekiçle do ve döve inceltilen altın levhalara verilen ad. iyi devam


DİĞER SAYFALAR :

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğünde 1039 Terim Kayıtlı.